ARADO a.s.,  Myslbekova 795 / 9,  Teplice,  415 01,  tel: +420 777 022 215, Email: sekretariat@arado.cz

Stavební společnost ARADO a.s. poskytuje na veškeré provedené stavební práce a na dokončená stavební díla záruční doby v souladu s příslušnými předpisy a zákony.

V případě konkrétního požadavku objednatele a za sjednaných podmínek jsme schopni záruční lhůty prodloužit na délku 60 měsíců i více ode dne předání a převzetí dokončeného díla. Za sjednaných podmínek lze objednateli poskytnout bankovní záruku na odstranění případných vad po dobu záruční lhůty.

Odstranění případných reklamovaných je pro objednatele bezplatné a jejich odstranění je provedeno v nejkratším možném termínu po příslušném projednání a uznání reklamace s minimalizací nároků na omezení ze strany objednatele. resp. uživatele stavby.

ban spolecnost