ARADO a.s.,  Myslbekova 795 / 9,  Teplice,  415 01,  tel: +420 777 022 215, Email: sekretariat@arado.cz

Název:
ARADO, a.s.

Právní forma:
akciová společnost

Statutární zástupce:
Ing. Zdeněk Zedínek – člen představenstva

Odpovědný zástupce:
Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0401306

IČO : 254 100 91
DIČ : CZ25410091

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Teplice
číslo účtu 27-4809400277/0100

Předměty činností:

  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

  • Inženýrská činnost ve stavebnictví

  • Koupě a prodej zboží

  • Pronájem nemovitostí

  • Realitní činnost

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1232.

Den zápisu společnosti 20. listopad 1999

ban spolecnost