ARADO a.s.,  Myslbekova 795 / 9,  Teplice,  415 01,  tel: +420 777 022 215, Email: sekretariat@arado.cz

Stavební společnost ARADO, a.s. vznikla v roce 1994 v právní formě společnosti s ručením omezeným. V roce 1999 došlo k navýšení základního jmění a byla založena společnost ARADO, a.s.

Základní kapitál společnosti ARADO a.s. činí 7.000.000,- Kč.


V oblasti stavební výroby se firma ARADO, a.s. orientuje zejména na dodávky stavebních prací v oblasti pozemního stavitelství a to formou generálního dodavatele ( provádíme stavby tzv.“na klíč“ ).

Nosným programem stavební společnosti ARADO a.s. je provádění občanských, bytových a průmyslových staveb.
Jedná se zejména o novostavby rodinných a bytových domů, rekonstrukce a přestavby stávajících objektů, opravy vad panelové výstavby ( včetně provádění zateplovacích systémů ), nástavby panelových domů, půdní vestavby - podkrovní byty a další.

Samozřejmostí je při realizaci stavební akce provést i práce související jako je oplocení, obslužné komunikace, terénní úpravy a popř. zahradnické práce.

ban spolecnost