ARADO a.s.,  Myslbekova 795 / 9,  Teplice,  415 01,  tel: +420 777 022 215, Email: sekretariat@arado.cz

Kapacitně a profesně je stavební společnost ARADO, a.s. soběstačná v provádění téměř všech prací HSV a PSV.

Firma zaměstnává dostatečný počet pracovníků v profesním složení, které plně pokrývá kapacitní potřeby společnosti nutné pro kompletní realizaci stavebních dodávek

V oblasti montážních prací ( elektroinstalace, zdravotní instalace, plynoinstalace, vzduchotechnika apod.) dlouhodobě spolupracujeme s firmami, které se již osvědčily na mnohých stavebních akcích realizovaných firmou ARADO a.s. Teplice.

Zákazníkům a investorům nabízíme kompletní realizaci stavebního díla ( popř. jeho části ) v odpovídající kvalitě za sjednaných cenových, finančních a termínových podmínek.

V případě požadavku investora zajistíme též projektovou dokumentaci a veškerou inženýrskou činnost (stavební povolení, jednání s dotčenými orgány, změnové řízení, kolaudace stavby apod.)

ban spolecnost